Przebudowa i rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego z XVI w. na cele komercyjne hotelowo-restauracyjne w Łagowie

Projekt obejmował:

  • przebudowę budynków dworu oraz poszczególnych obiektów gospodarczych wraz ze zmianą funkcji z gospodarczej na hotelowo-restauracyjną
  • projekt układu komunikacyjnego i aranżacji terenów zielonych

PRZED

PO

Pałac Łagów – inne zdjęcia zespołu po rewaloryzacji


Mikułowa

Odbudowa wraz z rewaloryzacją budynku dworu z XVII w. w Mikułowej, gmina Sulików


Zamek OYBIN

Adaptacja ruin na cele administracyjne w obrębie zespołu zamkowo-klasztornego w OYBIN, Niemcy

Adam Cebula ZabytkiZamek OYBIN 1
Adam Cebula ZabytkiZamek OYBIN 3

Skorzynice

Rewaloryzacja budynku mieszkalno-gospodarczego w Skorzynicach, gmina Lwówek Śląski


Działoszyn

Rewaloryzacja w raz z odbudową budynku mieszkalnego w Działoszynie


Bogatynia

Odbudowa budynku mieszkalnego po zniszczeniach powodziowych w Bogatyni


Łaziska

Rewaloryzacja budynku mieszkalnego w Łaziskach koło Bolesławca

Łaziska 1

Projekty rewaloryzacji elewacji frontowych wybranych kamienic w Zgorzelcu


Inwentaryzacje konserwatorskie domów przysłupowych

Dom przysłupowy Bogatynia ul. Nadbrzeżna 18

Dom przysłupowy Bogatynia ul. Kościuszki 114