Budynek hotelowy w Katowicach - współpraca


Budynek biurowy AOK w Löbau, Niemcy


Budynek hotelowy w Zgorzelcu


Budynek usługowo-mieszkalny w Zgorzelcu


Budynek stacji obsługi samochodowej oraz myjni bezdotykowej w Zawidowie


Budynek SPA przy zespole dworsko- parkowym z XVI w. w Łagowie


Budynek przedszkolny w Zgorzelcu - koncepcja