Projekt kształtowania nowej zabudowy tzw. „Małej Wenecji” przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu

Microsoft PowerPoint - Projekt kształtowania nowej zabudowy tzw

W czasie pełnienia obowiązków Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec poszerzyłem swoje kompetencje w zakresie urbanistyki.

Do ważniejszych projektów należały takie projekty autorskie, jak:

  • projekt przebudowy Bulwaru Greckiego w Zgorzelcu,

  • projekt odbudowy Placu Pocztowego w Zgorzelcu,

  • koncepcja zabudowy ul. Szkolnej w Zgorzelcu,

oraz we współpracy:

  • Program rewitalizacji Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu,

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu,

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu,

  • Projekt kolorystyki Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu,

  • Jestem autorem lub konsultantem kilku artykułów i prelekcji poświęconych planowaniu przestrzennemu w Zgorzelcu i jego współpracy w tym zakresie z przygranicznym Görlitz.


Projekt odbudowy zespołu staromiejskiego przy Placu Pocztowym w Zgorzelcu


skanuj0006